Wetgeving op maaltijdcheques

Maaltijdcheques zijn 1 van de meest gebruikte voordelen waarmee werkgevers hun werknemers belonen en motiveren. De belangrijkste reden daarvoor is dat er vele voordelen aan verbonden zijn en dat zowel voor u als werkgever als voor uw werknemers. Er moet geen RSZ of personenbelasting op betaald worden waardoor u op een voordelige manier een aanzienlijke loonsverhoging kunt geven en waardoor de koopkracht van de werknemers zal toenemen. Doordat de werknemers enkel maaltijdcheques ontvangen per gewerkte dag zijn maaltijdcheques ook een interessante manier om het absenteïsme binnen uw bedrijf te doen verminderen en hen extra te motiveren. Om al deze voorwaarden in goede banen te leiden en om misbruik te voorkomen bestaat er voor wetgeving op maaltijdcheques die dit allemaal bepaalt en vastlegt.
Maaltijdcheques

Maaltijdcheques zijn 1 van de meest gebruikte voordelen waarmee werkgevers hun werknemers belonen en motiveren. De belangrijkste reden daarvoor is dat er vele voordelen aan verbonden zijn en dat zowel voor u als werkgever als voor uw werknemers. Er moet geen RSZ of personenbelasting op betaald worden waardoor u op een voordelige manier een aanzienlijke loonsverhoging kunt geven en waardoor de koopkracht van de werknemers zal toenemen. Doordat de werknemers enkel maaltijdcheques ontvangen per gewerkte dag zijn maaltijdcheques ook een interessante manier om het absenteïsme binnen uw bedrijf te doen verminderen en hen extra te motiveren. Om al deze voorwaarden in goede banen te leiden en om misbruik te voorkomen bestaat er voor wetgeving op maaltijdcheques die dit allemaal bepaalt en vastlegt.

Voorwaarden

De wetgeving op maaltijdcheques regelt onder andere de waarde van de cheques die u kunt bestellen. Er bestaat niet echt een maximale waarde voor de maaltijdcheques zelf maar de maximum werkgevers- en de minimum werknemersbijdrage is wel bepaald in de wetgeving op maaltijdcheques. Als werkgever kunt u maximum 5.91€ bijdragen, voor de werknemers is dat minimum 1.09€. De meest ideale oplossing is dan ook te kiezen voor maaltijdcheques van 7€. Wilt u maaltijdcheques met een hogere waarde dan is de enige manier dit te doen door de bijdrage van uw werknemers te verhogen. Als u dat wilt, is het ook toegestaan om maaltijdcheques van verschillende waarden aan verschillende werknemers binnen uw bedrijf uit te delen. De enige voorwaarde hiervoor is dat u niet aan arbitraire discriminatie mag doen. U moet er dus voor zorgen dat werknemers van dezelfde categorie en die dezelfde werkregimes uitvoeren ook maaltijdcheques krijgen met een identieke waarde.
Andere voorwaarden die door de wetgeving op maaltijdcheques bepaald worden zijn de volgende:

  • De toekenning van de maaltijdcheques moet voorzien worden in een individuele of collectieve overeenkomst.
  • Het aantal toegekende maaltijdcheques moet overeenkomen met het aantal effectief gepresteerde werkdagen.
  • De maaltijdcheques moeten worde afgeleverd op naam van de begunstigde
  • Op de cheques moet een geldigheid van 3 maanden staan en er moet ook op vermeld worden dat ze enkel voor maaltijden of gebruiksklare voedingswaren gebruikt mogen worden.
  • Voor de werknemer zijn maaltijdcheques een sociaal, niet-belastbaar voordeel
  • Voor de werkgever is 1€ van de werkgeversbijdrage per maaltijdcheque aftrekbaar als professionele kost
  • U moet op de maaltijdcheques geen RSZ betalen maar u moet op uw RSZ aangifte wel het aantal werknemers dat maaltijdcheques krijgt en het totaalbedrag van het werkgeversgedeelte vermelden.
  • Cumul van maaltijdcheques met een bedrijfsrestaurant wordt toegestaan door de maaltijdcheque wetgeving en dat zonder bijkomende voorwaarden als de prijs van de maaltijd gelijk is aan of groter is dan de kostprijs voor een volledige maaltijd (vastgesteld op 5.91€ ). De maaltijdcheque moet wel integraal gebruikt worden om een maaltijd te betalen als de prijs van de maaltijd lager is dan de kostprijs.

Gebruikers

De vraag is natuurlijk ook wie er maaltijdcheques krijgt. Als u besloten heeft maaltijdcheques te geven moeten deze in principe worden toegekend aan alle personen van eenzelfde personeelscategorie. Deze categorieën moeten worden bepaald op basis van een objectief criterium zoals het statuut van de werknemer (bediende, arbeider, …), de werktijden of anciënniteit. Natuurlijk zij er ook hier een aantal speciale gevallen die door de maaltijdcheque wetgeving geregeld zijn en waarmee u rekening moet houden.
Heeft u uitzendkrachten in dienst dan hebben deze eveneens recht op maaltijdcheques indien de vaste werknemers binnen uw bedrijf ze ook krijgen. Deeltijdse werknemers krijgen eveneens maaltijdcheques als deze ook worden toegekend aan werknemers die voltijds binnen dezelfde werkcategorie in uw bedrijf werken. Werken er binnen uw bedrijf stagiairs of studenten die effectief een loon ontvangen dan kunt u beslissen hen eveneens maaltijdcheques toe te kennen. Zelfs voor u als zelfstandig bedrijfsleider bestaat er de mogelijkheid om uzelf maaltijdcheques toe te kennen. De enige voorwaarde hiervoor is dat de waarde ervan de maximumwaarde die in uw bedrijf wordt toegekend, niet wordt overschreden.
Bent u geïnteresseerd in het toekennen van maaltijdcheques en kunt u beantwoorden aan de voorwaarden die door de wetgeving op maaltijdcheques bepaald zijn? Aarzel dan niet en geef hier uw gegevens op. Wij zorgen ervoor dat u gratis en binnen 48 uur de gegevens van verschillende leveranciers van ons ontvangt.

Wij kunnen u helpen leveranciers, te vinden door antwoord te geven op slechts enkele vragen
Hebt u reeds een maaltijdcheques&nbsp ?