Commentaar en ander materiaal geplaatst op onze website is niet bedoeld als advies waarop men kan vertrouwen. Wij wijzen dan ook iedere aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af die voortvloeit uit het vertrouwen dat in dergelijk materiaal wordt gesteld door bezoekers van onze website of door ieder die geheel of gedeeltelijk van de inhoud van onze website op de hoogte is gebracht.

Verantwoordelijke uitgever
Isabelle Andre, gedelegeerd bestuurder

COMPANEO SAS

SAS au capital de 125.875 €

Siège Social : Antony Parc II – 10 place du Général de Gaulle – BP 20156 92 186 Antony Cedex – FRANCE

RCS Nanterre 432 247 898

Directeur de publication : Isabelle ANDRE

TVA intracommunautaire : FR79432247898

wettelijke_informatie

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Alle bijkomende informatie kan bekomen worden bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Uw vragen of wijzigingen betreffende de opname van uw gegevens dient u voor te leggen aan COMPANEO, Burgemeester Etienne Demunterlaan 3 bus 6, 1090 Brussel.

Tel : 0800 50 600
Fax : 02/790 98 49