Wettelijke informatie

Commentaar en ander materiaal geplaatst op onze website is niet bedoeld als advies waarop men kan vertrouwen. Wij wijzen dan ook iedere aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af die voortvloeit uit het vertrouwen dat in dergelijk materiaal wordt gesteld door bezoekers van onze website of door ieder die geheel of gedeeltelijk van de inhoud van onze website op de hoogte is gebracht.

Verantwoordelijke uitgever
Laurent HORWITZ, gedelegeerd bestuurder
COMPANEO NV
Researchdreef 12
1070 Anderlecht
België Tel : 02/790 98 44
Fax : 02/790 98 49
Ondernemingsnummer : BE0871041687

wettelijke_informatie

 

 

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Alle bijkomende informatie kan bekomen worden bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Uw vragen of wijzigingen betreffende de opname van uw gegevens dient u voor te leggen aan COMPANEO, Researchdreef 12, 1070 Anderlecht.

Tel : 02/790 98 44
Fax : 02/790 98 49