Maaltijdcheques, kosten voor werkgever en werknemer

kosten maaltijdcheques

Maaltijdcheques zijn een extralegaal voordeel dat meer en meer aangewend wordt door werkgevers om hun personeel te belonen op een alternatieve manier. Loonsopslag is uiteraard altijd leuk en wordt vaak gezien als een fikse beloning maar al te vaak beseft men eigenlijk achteraf dat er van die bruto opslag niet veel meer overblijft na belastingen. België is één van de landen waar de loonlasten het hoogst zijn en ook voor werkgevers betekent dit een serieuze kost. Iedere opslag die dus gegeven moet worden is er eigenlijk één te veel. Een oplossing zoals maaltijdcheques biedt dus voordelen voor zowel de werkgever als voor de werknemer want op het einde van de rit houden beide partijen hier het meest aan over.

Iedereen betaalt mee

Wie van zijn werkgever maaltijdcheques ontvangt zal al snel merken dat dit ook vermeld staat op zijn of haar loonfiche. Men ziet de vermelding “bijdrage werknemer”, wat slaat op het gedeelte dat de werknemer zelf betaalt om deze cheques te krijgen.  Een werknemer moet minimum 1,09 euro betalen per cheque die men ontvangt. Dit is uiteraard een klein stukje van de grote koek, als men weet dat de meeste maaltijdcheques 7 euro bedragen. Het grootste gedeelte wordt dus betaald door de werkgever zelf.

Bruto versus netto

Wie maaltijdcheques aanschaft als werkgever zal ongetwijfeld het verschil zien in tegenstelling tot wanneer men een opslag zou geven op vlak van brutoloon. Op maaltijdcheques moet men als werkgever namelijk geen sociale bijdragen en RSZ betalen. Dit scheelt een stuk in de kostprijs en ook voor de werknemers is het leuker want zij worden ook niet belast op de cheques. Wel is het zo dat men als werkgever administratieve kosten of dossierkosten moet betalen per aanvraag die men uitvoert maar dit weegt zeker niet op tegen de forse besparing die men zal hebben op vlak van de belastingen.

Maaltijdcheques zijn dus eigenlijk dé ideale oplossing voor wie een opslag wil toekennen zonder hier torenhoge belastingen en lasten te moeten op betalen. De crisis laat zich voelen in elk bedrijf en dus is het belangrijk op soortgelijke zaken fors te kunnen besparen zonder de motivatie van de werknemers weg te nemen. Vraag daarom meteen uw vrijblijvende offertes aan voor maaltijdcheques. Diverse leveranciers zullen u met raad en daad  bijstaan en u alle nodige info bezorgen zodat u binnen de kortste keer uw loonsopslag op een voordelige en efficiënte manier kan doorvoeren.

Wij kunnen u helpen leveranciers, te vinden door antwoord te geven op slechts enkele vragen
Hebt u reeds een maaltijdcheques&nbsp ?