Maaltijdcheques voorwaarden

Bent u op zoek naar een fiscaal interessante manier om uw werknemers een loonsverhoging te geven die zowel u als uw werknemers voordeel brengt? Dan is het geven van maaltijdcheques misschien een goede oplossing voor u. Bij het ontstaan van de maaltijdcheques was hun doel werknemers te compenseren die geen toegang hadden tot een bedrijfsrestaurant. Vandaag zijn maaltijdcheques echter veel meer dan dat en is het geven van maaltijdcheques 1 van de populairste en fiscaal interessantste manieren om werknemers te belonen en te motiveren. Ze zijn beschikbaar voor werknemers in bedrijven in alle sectoren en van elke omvang, gaande van 1 tot 1000 of meer werknemers, maar er zijn natuurlijk een aantal maaltijdcheques voorwaarden aan verbonden.
maximum bedrag

Bent u op zoek naar een fiscaal interessante manier om uw werknemers een loonsverhoging te geven die zowel u als uw werknemers voordeel brengt? Dan is het geven van maaltijdcheques misschien een goede oplossing voor u. Bij het ontstaan van de maaltijdcheques was hun doel werknemers te compenseren die geen toegang hadden tot een bedrijfsrestaurant. Vandaag zijn maaltijdcheques echter veel meer dan dat en is het geven van maaltijdcheques 1 van de populairste en fiscaal interessantste manieren om werknemers te belonen en te motiveren. Ze zijn beschikbaar voor werknemers in bedrijven in alle sectoren en van elke omvang, gaande van 1 tot 1000 of meer werknemers, maar er zijn natuurlijk een aantal maaltijdcheques voorwaarden aan verbonden.

Maaltijdcheques voorwaarden

Er zijn voor het geven van maaltijdcheques voorwaarden vastgelegd op wettelijk niveau waaraan u moet beantwoorden wilt u ze kunnen geven en kunnen genieten van het fiscale voordeel dat zij bieden. Om te beginnen moet de toekenning van maaltijdcheques vastgelegd worden in een collectieve of individuele (schriftelijke) arbeidsovereenkomst. Daarnaast moeten alle werknemers die tot dezelfde personeelscategorie behoren allemaal maaltijdcheques krijgen en allemaal dezelfde waarde. De personeelscategorieën mag u zelf bepalen maar dat moet wel gebeuren op basis van objectieve criteria zoals anciënniteit, bedienden/arbeiders, werktijden, …
Een andere voorwaarde is dat u de maaltijdcheques niet mag geven ter vervanging van het loon van de werknemers. U mag ze dus niet gebruiken om er bonussen of premies mee te betalen. Bonussen en premies zijn namelijk niet vrijgesteld van RSZ of personenbelasting. Andere maaltijdcheques voorwaarden zijn dat een werknemer een maaltijdcheque krijgt per effectief gepresteerde werkdag. Dat wil ook zeggen dat werknemers die deeltijds werken, recht hebben op maaltijdcheques. Heeft u deeltijdse werknemers die bijvoorbeeld 5 halve dagen in de week werken dan hebben zij in principe recht op 5 maaltijdcheques. Er bestaat een alternatieve berekeningsmanier waardoor het aantal maaltijdcheques voor deeltijdse werknemers berekend wordt op het aantal effectief gepresteerde uren/dagen. Bij verlof of ziekte hebben uw werknemers vanzelfsprekend geen recht op maaltijdcheques.
De maaltijdcheques voorwaarden bepalen eveneens dat u verplicht bent om iedere werknemer iedere maand de maaltijdcheques toe te kennen waarop hij recht heeft. De cheques moeten duidelijk vermelden dat ze maximum 3 maanden geldig zijn, dat ze bedoeld zijn voor het aankopen van maaltijden of verbruiksklare voeding en ze moeten op naam staan.

Bedrijfsrestaurant

Heeft uw bedrijf een bedrijfsrestaurant en u wilt uw personeel toch belonen met maaltijdcheques dan worden deze in principe beschouwd als een voordeel waarop de werknemer wel belastingen zal moeten betalen. De maaltijdcheques voorwaarden voorzien echter 3 uitzonderingen:

 • Er is een bedrijfsrestaurant maar uw werknemer maakt daar geen gebruik van
 • Het bedrag dat voor de maaltijden in het bedrijfsrestaurant aangerekend wordt, ligt hoger dan de kostprijs.
 • Het bedrag dat voor de maaltijden in het bedrijfsrestaurant aangerekend wordt, is lager dan de kostprijs maar uw werknemers gebruiken een volledige maaltijdcheque (zonder dat er nog geld wordt weer gegeven) om hun maaltijd te betalen.

In deze gevallen zullen de maaltijdcheques fiscaal onbelast blijven.

Fiscaal voordeel

Om van de fiscale voordelen te kunnen genieten zijn er dus voor de maaltijdcheques voorwaarden vastgelegd. We zetten deze voor u nog eens overzichtelijk op een rij:

 • Het toekennen van de maaltijdcheques moet vastgelegd zijn of worden in een collectieve of individuele arbeidovereenkomst.
 • Er wordt 1 maaltijdcheque toegekend per effectief gewerkte dag door de werknemer
 • De maaltijdcheque moet op naam staan
 • Hij heeft een maximale geldigheid van 3 maanden
 • Hij moet vermelden dat hij enkel voor maaltijden of gebruiksklare voedingsmiddelen gebruikt mag worden
 • De maximum werkgeversbijdrage mag maximum 5.91€ zijn
 • De minimum werknemersbijdrage moet minstens 1.09€ zijn
 • De werknemers moeten 1 of meerdere keren per maand het aantal maaltijdcheques ontvangen waarop zij recht hebben.

Bent u geïnteresseerd in het geven van maaltijdcheques en beantwoordt uw bedrijf aan de bovenstaande voorwaarden om van de fiscale voordelen te kunnen profiteren? Aarzel dan niet en vraag hier gratis de gegevens aan van de leveranciers die aan uw eisen beantwoorden. Wij bezorgen ze u binnen 48 uur.

Wij kunnen u helpen leveranciers, te vinden door antwoord te geven op slechts enkele vragen
Hebt u reeds een maaltijdcheques&nbsp ?