Maaltijdcheques bestellen: enkele bijzondere regels

Waarom meer dan 80% van de Belgische bedrijven maaltijdcheques bestellen voor hun werknemers? Omdat er zoveel voordelen aan vastzitten. Maaltijdcheques bestellen betekent dat u geniet van een belangrijke fiscale troef: er hoeft namelijk geen RSZ of personenbelasting te worden betaald. Maaltijdcheques bestellen voor uw werknemers komt dus een stuk voordeliger uit dan hen voor hetzelfde bedrag een loonsverhoging toe te kennen. Bovendien kan een aanvraag maaltijdcheques ertoe leiden dat uw werknemers extra worden gemotiveerd en u het absenteïsme drastisch kunt terugdringen. Maaltijdcheques bestellen is dus een prima idee maar – vooral wanneer u het fiscale voordeel wilt behouden – wel onderworpen aan bepaalde regels. We stellen er hier enkele aan u voor.

Waarom meer dan 80% van de Belgische bedrijven maaltijdcheques bestellen voor hun werknemers? Omdat er zoveel voordelen aan vastzitten. Maaltijdcheques bestellen betekent dat u geniet van een belangrijke fiscale troef: er hoeft namelijk geen RSZ of personenbelasting te worden betaald. Maaltijdcheques bestellen voor uw werknemers komt dus een stuk voordeliger uit dan hen voor hetzelfde bedrag een loonsverhoging toe te kennen. Bovendien kan een aanvraag maaltijdcheques ertoe leiden dat uw werknemers extra worden gemotiveerd en u het absenteïsme drastisch kunt terugdringen. Maaltijdcheques bestellen is dus een prima idee maar – vooral wanneer u het fiscale voordeel wilt behouden – wel onderworpen aan bepaalde regels. We stellen er hier enkele aan u voor.

Welke waarde van maaltijdcheques bestellen?

Wie wil maaltijdcheques bestellen, vraagt zich vaak af wat de maximumwaardes zijn. In feite bestaat er niet zoiets als een maximumwaarde voor maaltijdcheques. De maximum werkgeversbijdrage is 5,91 euro, de minimum werknemersbijdrage bedraagt 1,09 euro. De ideale oplossing is dus de maaltijdcheques 7 euro. (5,91 + € 1,09). U kunt natuurlijk ook voor een hoger bedrag maaltijdcheques bestellen als u de bijdrage van de werknemer verhoogt. Dat is neutraal voor de werknemer, aangezien dit bedrag afgaat van zijn nettoloon.

Een vraag die hiermee verband houdt, is of maaltijdcheques bestellen van verschillende waardes voor de verschillende werknemers binnen uw bedrijf is toegestaan. In principe is dit niet verboden. Het is echter belangrijk dat de werkgever niet aan arbitraire discriminatie doet. Met andere woorden, voor werknemers van eenzelfde categorie en die dezelfde werkregimes uitvoeren, moet u maaltijdcheques bestellen met een identieke waarde. Let er ook op dat u de sociale vrede binnen uw bedrijf niet verstoort door aanvragen maaltijdcheques van verschillende waardes.

Maaltijdcheques bestellen voor deeltijdse werknemers

Een bijkomende moeilijkheid bij het maaltijdcheques bestellen, ontstaat wanneer er deeltijdse werknemers actief zijn in het bedrijf. Iemand die slechts een halve dag werkt, heeft ook recht op een maaltijdcheque voor die dag. Het principe is: per effectief gewerkte dag ontvangt elke medewerker een maaltijdcheque, ongeacht de duur van de prestatie. Het doet er niet toe of de betrokken persoon deeltijds werkt of een halve dag verlof heeft genomen. Iemand die enkel voormiddagen werkt, krijgt dus meer maaltijdcheques dan iemand die hetzelfde aantal uren werkt, maar een kortere werkweek heeft.

Door het principe van één cheque per gewerkte dag kan het zijn dat een deeltijdse werknemer evenveel maaltijdcheques krijgt als een collega die voltijds werkt. Om hier tegen in te gaan, voorziet de wet ook een alternatieve berekeningswijze die rekening houdt met de effectief geleverde prestaties van de werknemer. Deze berekeningswijze houdt in dat men het aantal effectief gepresteerde werkuren per kwartaal deelt door het dagelijkse aantal werkuren in de onderneming. De uitkomst van deze berekening wordt afgerond naar boven en beperkt tot het maximum aantal dagen dat tijdens het kwartaal door een voltijdse werknemer in de onderneming kan gepresteerd worden. Het maaltijdcheques bestellen wordt dus bepaald door het resultaat van deze berekening. Opgelet: deze berekeningswijze mag enkel toegepast worden als de onderneming ze heeft opgenomen in een collectieve arbeidsovereenkomst of in het arbeidsreglement.

Wilt u maaltijdcheques bestellen voor uw werknemers? Vraag dan vandaag nog langs deze weg GRATIS offertes aan van verschillende leveranciers. U krijgt een antwoord binnen de 48 uur!

Wij kunnen u helpen leveranciers, te vinden door antwoord te geven op slechts enkele vragen
Hebt u reeds een maaltijdcheques&nbsp ?