Maaltijdcheque: de voordelen voor werkgevers

Meer dan 80% van de Belgische werkgevers maakt gebruik van de maaltijdcheque. Hoe dat komt? Als werkgever wilt u niets liever dan uw werknemers belonen voor hun inzet. Maar dat is niet altijd even evident. U staat onder druk van een hyperconcurrentiële markt om zo goedkoop mogelijk te produceren en diensten te verlenen. Dan is het vooral een uitdaging om de hoge loonkosten onder controle te houden. Door de grote verschillen tussen bruto- en nettolonen moet u onaanvaardbaar veel uitgeven om uw werknemer een extraatje te kunnen geven dat hij effectief als zodanig aanvoelt. Ziedaar het belangrijkste voordeel van de maaltijdcheque: een letterlijk tastbare aanvulling voor de werknemer op zijn loon, die betaalbaar is voor u als werkgever.

Meer dan 80% van de Belgische werkgevers maakt gebruik van de maaltijdcheque. Hoe dat komt? Als werkgever wilt u niets liever dan uw werknemers belonen voor hun inzet. Maar dat is niet altijd even evident. U staat onder druk van een hyperconcurrentiële markt om zo goedkoop mogelijk te produceren en diensten te verlenen. Dan is het vooral een uitdaging om de hoge loonkosten onder controle te houden. Door de grote verschillen tussen bruto- en nettolonen moet u onaanvaardbaar veel uitgeven om uw werknemer een extraatje te kunnen geven dat hij effectief als zodanig aanvoelt. Ziedaar het belangrijkste voordeel van de maaltijdcheque: een letterlijk tastbare aanvulling voor de werknemer op zijn loon, die betaalbaar is voor u als werkgever.

Het fiscale voordeel van de maaltijdcheque

De maaltijdcheque is vrijgesteld van RSZ en personenbelasting. Dat maakt de maaltijdcheque fiscaal zo interessant voor werkgevers. Stel dat u een van uw werknemers een effectieve loonsverhoging van 100 euro bruto wilt toekennen. Wanneer hier RSZ en bedrijfsvoorheffing op dienen te worden betaald, houdt u werknemer aan het einde van de rit slechts ongeveer 786 euro over op jaarbasis. Dat komt overeen met het uitreiken van een maaltijdcheque waarvan u 3,40 euro betaalt. Dat kost u een stuk minder aan loonkosten. Het enige wat u extra betaalt is de administratieve behandeling van de maaltijdcheque door de leveranciers maaltijdcheques. In totaal kan het uitreiken van een maaltijdcheque tot 50% goedkoper zijn voor de werkgever dan een loonsverhoging ter waarde van hetzelfde bedrag!

Om deze vrijstelling van de RSZ op de maaltijdcheque te verkrijgen, moet echter wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan:

  • De toekenning van de maaltijdcheque moet geregeld zijn per cao op sectoraal niveau of ondernemingsniveau. Als uw bedrijf geen vakbondsvertegenwoordiging heeft of wanneer het een personeelscategorie betreft waarvoor gewoonlijk geen cao’s worden afgesloten, kan bij wijze van uitzondering een individuele schriftelijke overeenkomst worden gesloten.
  • Het aantal toegekende maaltijdcheques moet gelijk zijn aan het aantal dagen dat de werknemer effectief heeft gepresteerd.
  • De maaltijdcheque moet op naam worden uitgeschreven.
  • Op de maaltijdcheque moet duidelijk vermeld staan dat hij slechts drie maanden geldig is en enkel gebruikt kan worden voor een eetmaal of de aankoop van verbruiksklare voeding.
  • De bijdrage van de werkgever mag ten hoogste 5,91 euro bedragen. De werknemer moet minstens 1,09 euro bijdragen.
  • De maaltijdcheque moet elke maand in één of meerdere keren aan de werknemers worden overhandigd. Het aantal cheques moet overeenstemmen met het vermoedelijk aantal gepresteerde dagen.

Maaltijdcheque: bijkomende voordelen

De maaltijdcheque is ook een uitstekend hulpmiddel om absenteïsme bij uw werknemers te bestrijden. Maaltijdcheques zijn namelijk geen onderdeel van het basisloon maar worden uitgereikt per effectief gepresteerde werkdag. Dat betekent dat indien uw werknemer een dag niet komt werken, hij deze maaltijdcheque definitief misloopt. U ziet meteen hoe dit een stevige incentive kan zijn om zoveel mogelijk te komen werken.

De maaltijdcheque is zo’n krachtig hulpmiddel om werknemers te stimuleren omdat het op een directe en letterlijk tastbare manier hun koopkracht verhoogt. De maaltijdcheque is bovendien beschikbaar voor bedrijven uit elke sector en van elke omvang. En indien u de berekening in handen geeft van uw Sociaal Secretariaat vermijdt u zelfs elke administratieve rompslomp.

Benieuwd hoe een maaltijdcheque ook uw personeel zal motiveren? Vraag hier GRATIS een offerte aan van verschillende leveranciers. Het is helemaal vrijblijvend en u krijgt een antwoord binnen de 48 uur!

Wij kunnen u helpen leveranciers, te vinden door antwoord te geven op slechts enkele vragen
Hebt u reeds een maaltijdcheques&nbsp ?