Bedrag van de maaltijdcheques

Omdat maaltijdcheques geven vele fiscale voordelen biedt voor zowel de werknemer als de werkgever, is het 1 van de meest gebruikte manieren om een loonsverhoging door te voeren. Op maaltijdcheques moet u geen RSZ of bedrijfsvoorheffing betalen. Voor u werknemers tellen ze niet mee bij hun belastbaar inkomen en zal hun personenbelasting er dus niet door verhogen. Bovendien vergroot er hun koopkracht door en krijgen ze hun loonsverhoging op een tastbare manier in handen.

Omdat maaltijdcheques geven vele fiscale voordelen biedt voor zowel de werknemer als de werkgever, is het 1 van de meest gebruikte manieren om een loonsverhoging door te voeren. Op maaltijdcheques moet u geen RSZ of bedrijfsvoorheffing betalen. Voor u werknemers tellen ze niet mee bij hun belastbaar inkomen en zal hun personenbelasting er dus niet door verhogen. Bovendien vergroot er hun koopkracht door en krijgen ze hun loonsverhoging op een tastbare manier in handen.

Bedrag van de maaltijdcheques

Het bedrag van de maaltijdchecks die u toekent, kiest u zelf. Er is wettelijk geen maximum bedrag vastgelegd maar de maximum werkgevers- en de minimum werknemersbijdrage zijn wel bepaald. U mag als werkgever maximum 5.91€ per cheque bijdragen. 1€ hiervan is bovendien voor uw onderneming fiscaal aftrekbaar. Voor de werknemers is de minimum bijdrage op 1.09€ vastgelegd. De werknemersbijdrage wordt ingehouden op zijn nettoloon en staat duidelijk op zijn loonfiche vermeld. De combinatie van deze bepalingen zorgt ervoor dat 7 euro het meest gekozen bedrag van de maaltijdcheques is. Een hogere waarde is vanzelfsprekend ook mogelijk. Uw bijdrage als werkgever blijft dan dezelfde maar die van uw werknemers zal natuurlijk stijgen
U kunt binnen uw bedrijf ook een verschillend bedrag van maaltijdcheques toekennen aan verschillende werknemers binnen uw bedrijf. U bent daarbij wel aan een aantal voorwaarden gebonden. U moet ervoor zorgen dat werknemers van dezelfde categorie en die in hetzelfde werkregime werken ook hetzelfde bedrag van de maaltijdcheques ontvangen. Welke categorieën dat zijn, mag u zelf bepalen maar wel op basis van objectieve criteria zoals statuut, werktijden, bedienden/arbeiders of anciënniteit. Hou er ook rekening mee dat dit voor onvrede onder uw werknemers kan zorgen en dan zeker bij diegenen die een lager bedrag ontvangen.

Voorwaarden

Het geven van maaltijdcheques biedt u een interessant voordeel maar om daar van te kunnen genieten moet er wel aan een aantal voorwaarden voldaan worden.
Er mag slechts 1 maaltijdcheque per effectief gewerkte dag uitgereikt worden. Dat wil ook zeggen dat uw werknemers geen cheque zullen ontvangen voor ziekte of vakantiedagen. De maaltijdcheques zijn enkel bedoeld om maaltijden mee aan te kopen o verbruiksklare voeding. Dit moet ook duidelijk op de cheques vermeld worden. Daarnaast zijn de cheques 3 maanden geldig en staat de vervaldatum er duidelijk op. De maximum werkgeversbijdrage van 5.91€ mag niet overschreden worden en de werknemer moeten verplicht minstens 1.09€ bijdragen.
Wilt u de koopkracht van uw werknemers verhogen en hen een fiscaal interessante loonsverhoging bieden die u als werkgever ook voordeel biedt? Bent u geïnteresseerd in het bestellen van maaltijdcheques? Aarzel dan niet en vraag hier uw gratis offertes aan.

Wij kunnen u helpen leveranciers, te vinden door antwoord te geven op slechts enkele vragen
Hebt u reeds een maaltijdcheques&nbsp ?