Zoek

Bedrag van de maaltijdcheques

Omdat maaltijdcheques geven vele fiscale voordelen biedt voor zowel de werknemer als de werkgever, is het 1 van de meest gebruikte manieren om een loonsverhoging door te voeren. Op maaltijdcheques moet u geen RSZ of bedrijfsvoorheffing betalen. Voor u werknemers tellen ze niet mee bij hun belastbaar inkomen en zal hun personenbelasting er dus niet door verhogen. Bovendien vergroot er hun koopkracht door en krijgen ze hun loonsverhoging op een tastbare manier in handen.

Lire plus »

Kosten voor Maaltijdcheques

Als u uw werknemers maaltijdcheques geeft dan krijgen zij eigenlijk een alternatief loon. Ze worden er dan ook niet op belast en moeten er geen sociale bijdrage op betalen. Voor u als werkgever is er een totale vrijstelling van sociale bijdragen. Deze 2 factoren zorgen ervoor dat de kosten voor maaltijdcheques niet de pan uit swingen en u tot ongeveer 50% kunt besparen in vergelijking tot een gewone loonsverhoging. Bovendien houden uw werknemers op het einde van de maand telkens het tastbare bewijs van hun loonsverhoging in handen.
U kunt uzelf als bedrijfsleider ook maaltijdcheques uitkeren. Deze zijn eveneens vrijgesteld van sociale bijdragen en u zult er niet op belast worden bij uw eigen personenbelasting. Voorwaarde is wel dat wanneer u uzelf maaltijdcheques toekent, u ook uw werknemers maaltijdcheques moet geven. Het bedrag dat uzelf per cheque krijgt, mag bovendien niet hoger zijn dan het bedrag dat uw werknemers per cheque ontvangen.

Lire plus »

Waarde van een maaltijdcheque

1 van de fiscaal interessantste manieren om uw werknemers een loonsverhoging te geven is hen maaltijdcheques toe te kennen. Als u hen een effectief hoger loon wilt geven dan zult u hun brutoloon aanzienlijk moeten verhogen, willen zij daar in hun nettoloon iets van merken. Bovendien moet u op een dergelijke loonsverhoging RSZ en bedrijfsvoorheffing betalen en verhoogt het belastbaar inkomen van uw werknemer. Dat is bij maaltijdcheques niet het geval. Wat de waarde van een maaltijdcheque ook is, de cheques zijn altijd vrijgesteld van RSZ en tellen niet mee als inkomen voor de personenbelasting van uw werknemers. De koopkracht van uw werknemers zal aanzienlijk toenemen en uiteindelijk hebben ze, telkens ze de maaltijdcheques ontvangen, een tastbaar bewijs van hun loonsverhoging in handen.

Lire plus »
Wij kunnen u helpen leveranciers,te vinden door antwoord te geven op slechts enkele vragen

Hebt u reeds een maaltijdcheques ?